Christel Lem benoemd tot “Lid van Verdienste” van De Schaop’nböll’kes.

 In Uncategorized

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van carnavalsvereniging De Schaop’nböll’kes bij Overheempark ’n Kaps in Tubbergen heeft Christel Lem afscheid genomen van het hoofdbestuur. Reden voor het bestuur om haar te benoemen tot “Lid van Verdienste”.
Christel Lem heeft in 2008 van buiten de vereniging uit zitting genomen in het bestuur om daar de taak van penningmeester op haar te nemen. In haar eerste jaren heeft ze in de algehele boekhouding een flinke reorganisatie doorgevoerd en de automatisering die destijds al was opgestart verder uitgebreid en geperfectioneerd. Dit heeft geresulteerd in een overzichtelijk boekhouding en balansrekening voor de vereniging, iets wat ook jaarlijks door de kascontrolecommissie wordt beaamd. Daarnaast heeft ze deel uitgemaakt van diverse commissies, waaronder onder andere de muntcommissie, commissie galakaarten en de collecte commissie. Dat dit voor haar jaarlijks flink wat tijd en inzet heeft gekost wordt dan ook door niemand aan getwijfeld. Al met al reden genoeg om haar te benoemen tot “Lid van Verdienste”. Als actief lid zal ze bij de vereniging betrokken blijven. Tevens zal ze achter de schermen de komende periode helpen bij het inwerken van de nieuwe penningmeester. Eddy Boerrigter is in de vergadering gekozen om de vacature van penningmeester weer te gaan opvullen.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

SOP feest 2016