Hoogheden Schaop’nböll’kes

Prins Tonny en Adjudant Alwy

Proclamatie: Wie doat er noe met carnaval een tandje bie.

Wij Prins Tonny de eerste, heerser van het oale Binnenveld en Adjudant Alwy, heerser van het nieje Binnenveld, wilt oe leu loaten wett’n:

1) Dat de “Samenloop voor Hoop” de Gemeente Tubbig mooi op de kaart hef zet en dat wie been’n tijdens het loap’n de proclamatie met elkoar besprukken hebt.

2) Dat wie hopt dat TVC stopt met het oetlenen van spullers an Stevo, want het brengt oons geen punt’n op en wie kriegt ze allemoal as holthakkers wier terug.

3) Dat wie de Road van elf en alle oald prinsen en adjudanten noa de carnaval goat oet daag’n om een moal saam’n te goan spin’n biej Studio Sport zodat wie zeker bint dat Maurice Verveer de Power Hour vedan geet sponsor’n.

4) Dat vuur een van de oald prinsen een bokstraining wöt regelt zodat e zich de volgende moal better kan verweren en dan nig midden in nacht bie pastoor Pikkemoat in hoes mut bie kom’n – of nig Jan.

5) Dat wie bliej bint dat er wer een Kroeg in Tubbig is, want het lup doar wier as een trein en zo hooft de Fortburgers en Schoapenköppkes nich te zeuk’n noar een nieje residentie.

6) Dat het good is dat de meeste activiteiten in Tubbig (Festibal, Rode Loper, Oktubberfest, Schuttersfeest, Glasrijk Tubbig) boet’n de carnavalsperiode valt want aans had de prins geen tied had om alle materialen met te brengen. Alleen vuur’n carnaval hef de prins een oetzondering maakt en steet ’t a in zie’n agenda.

7) Dat wie hopt dat er nog mer leu op de mountainbike of wielrenner stapt zodat oonze vereniging de WTCT een keer oaver de 150 leden zult goan.

8) Dat wie hopt dat tijdens de carnaval ok een pinautomaat in’t oale roadhoes wöt neerzet zodat wie nig mer noar de gemeente doarpen hen hooft um geld te halen, want den van de Rabo baank in Tubbig smiet de helft van de tied toch geen geld oet.

9) Dat alle Carnavalsverenigingen een hal hebt en de Schaopenbölkes eind’lijk ok want ze kon’n nig bie de ander’n achter bliev’n.

10) Dat oonze Carnavalsclub “De Wirwar” is oetbreid met meerdere jonge gezinnen
en hierdeur oawer 5 joar ok wer nieje kandidaten bint as prins en adjudant.

11) Dat wie bliej bint dat de Aldi mooi verbouwd is want dan hooft ze ok nig mer noar de Esch te verhuuz’n en noe mer hop’n dat de stikstofwet wöt oplost zodat ze op die groond mooi goedkope huuskes kunt bouw’n vuur oonze jeugd.

Start typing and press Enter to search

X