Wervelende show Schaop’nböll’kes gala met veel hoogtepunten.

 In Uncategorized

Na de eerste gala-avonden in residentie ’t Oale Roadhoes kan zonder overdrijving worden gezegd dat de Tubbergse Schaopnböllkes dit jaar een gala voor het voetlicht brengt dat van begin tot eind boeit en bijna doorlopend enerzijds een aanslag doet op de lachspieren en anderzijds het aanwezige publiek spontaan aanzet tot interactie.

In een nieuw ingerichte zaal met een eveneens vernieuwd en sprankelend ogend podium
kon spreekstalmeester Zeur Edward Willems een keur van louter plaatselijke artiesten aankondigen die er in hun grote diversiteit van optredens werkelijk een wervelende show van maakten.
Nadat de respectievelijke hoogheden van de Schaopnböllkes en de Schaopnköpkes met hun hofhouding op een passende wijze waren verwelkomd en voorzitter Huub Frons de aanwezigen een mooie avond had toegewenst waren als eerste de Dansmariekes aan de beurt die met een vlotte dans op de muziek van het countrylied Cotton eye Joe meteen de toon zetten voor het verdere verloop van de avond.
Zij vertolkten later op de avond – onder de choreografie van Marieke Masselink – nog een prachtig optreden op de muziek van het lied The Zombie Warriors.

Buuts
De eerste buut was voor het duo Thomas ( Olde Hampsink) en Wessel (Grobbink). Zij wisten van begin tot eind het publiek te boeien met soms onnavolgbare spitsvondigheden, gortdroge humor van zeer hoog niveau, zoals bijvoorbeeld een sprakeloos uitgesproken gedicht van Willem de Zwijger….
Onmiskenbaar zat in deze prachtige buut de hand van tekstschrijver en regisseur grand old Jan van de Muller.

Onder de titel Dorpspolitiek waren het Lucy van de Put en Astrid Haarboer die bij de kapper menig voorval en opvallende personen uit de gemeenschap op soms vlijmscherpe manier op de hak namen. En – natuurlijk – moest daarbij het boegbeeld van de gemeente, burgemeester Mervyn Stegers, het behoorlijk ontgelden, bijvoorbeeld waar het ging om zijn beleid of geen beleid waar het ging om zijn persoonlijke controle van de geluidsdecibellen tijdens de verschillende evenementen in de gemeente. En en-passant meldden beide “hapscheren” nog dat het tekort van 1 miljoen op de Tubbergse begroting louter voor rekening komt van Geesteren, omdat daar de oude Hut aan de Langeveenseweg met zeker wel een miljoen verlies is verkocht voor een vriendenprijsje. Geesteren trouwens ook de plek waar wietplantages, aldus de beide dames, als paddenstoelen uit de grond schieten.

Met de buut van Sander Bolhaar, – al tien jaar een vaste artiest op het Tubbergse gala – De gemeentewerker, werd nog eens duidelijk dat het bij de gemeente nog steeds goed werken is. Je wordt er niet moe en als werker in het groenonderhoud legde hij zichzelf ook regelmatig te rusten op het bankje op de begraafplaats. Dat daarbij ook tal van plaatselijke voorvallen van het afgelopen jaar niet aan het alziende en spiedende oog van deze gemeenteambtenaar zijn ontsnapt bleek duidelijk waar zaken als de plannen voor een bioscoop, het gesloten café ’t Bödeke en de nog steeds voortdurende ergernis over hondenpoep ten tonele werden gevoerd.

Ook Rob Pinners was dit jaar weer van de partij. En als Gynaecoloog wist hij op de van hem bekende wijze het publiek van begin tot eind te boeien met hilarische voorvallen in zijn bevallingskliniek. En dat het hem uiteindelijk ook alleen maar om de poen te doen was bleek wel dat hij royaal ruimte bood aan een stelletje dat uit was op een activiteit die ze niet zomaar overal kunnen uitvoeren…

Op onnavolgbare wijze zette René Booijink ook dit jaar weer een typetje neer, dat van begin tot eind alleen maar op de lachspieren werkte. Als voormalig bonsaiknipper en Japanse arts Konnichiwa gaf hij aan zeer bedreven te zijn in de Oosterse geneeskunst. Ofschoon zijn typisch Japans-Chinese tongval, die hij overigens bijzonder knap gedurende zijn hele buut consequent volhield, anders zou doen vermoeden, bleek dat hij toch ook zeer goed van de Tubbergse verhoudingen en de Tubbergse zaken op de hoogte was, hetgeen in de zaal natuurlijk weer tot de nodige hilariteit leidde.

Schaepman
Een absoluut hoogtepunt tijdens de gala-avond is een bijdrage van Schaepman zelf, die voor deze avond zijn vanaf zijn hoge sokkel op het Tubbergse podium in de persoon van Paul Scholten het prachtige en vaak ontroerende lied Tubbiger groond ten gehore bracht. Voor een muisstille zaal bracht hij situaties en personen van weleer in het Böllkesdaorp opnieuw weer even tot leven en tot de verbeelding sprekend. Zoals de boerderij van de Klumper, het kerkenpad, de roemruchte feestweek en motorraces, het Ventje, Piet van Bergen, Antoon van de Höft en Pumke.
Vooral bij de wat oudere mensen in het publiek werden naast veel tekenen van herkenning ook zichtbaar de nodige traantjes van ontroering en emotie weggepinkt.
Een langdurig, staand, applaus toonde de grote waardering van het publiek voor dit prachtige en bijzonder mooi gezongen lied.

Oud-Prinsen
De uitsmijter van de avond vormde de garde van oud-prinsen. Met hun medley, gebaseerd op het voormalige tv-programma Op volle toeren wisten ze een sfeer in de zaal te creëren die een geweldige stemming met zich meebracht en uitmondde in het massaal meezingen van en deinen en dansen op de melodie van al die bekende oude toppers als het kleine café aan de haven, Foxy Foxtrot en de havenzangers.

Schaopsköttel
Vast onderdeel in de Tubbergse gala is het toekennen van de Schaopsköttel, een waarderingsteken voor een persoon of organisatie die zich bijzonder in de kijker heeft gespeeld.
Dit jaar valt die eer te beurt aan de TVCO, de Twentse Verlichte Carnavals Optocht, die dit jaar voor de 13e! keer, op vrijdag de 13e! februari weer door de Tubbergse straten trekt.
De eretitel met het bijbehorende Sjaap werd door René Booijink na een gloedvol betoog uitgereikt aan Claudia Vogelaar, de voorzitter van de TVCO.

Omlijsting
De muzikale omlijsting was ook deze gala weer in handen van de Böllkesblaozers. Zij zullen dat in deze samenstelling dit jaar voor het laatst doen. Een lang en dankbaar applaus was hun deel.
Vermeldenswaard is nog de perfecte techniek van licht, geluid, soundmix, en de prachtig verzorgde grime.
Het voor deze gelegenheid nog maar kortgeleden geformeerde hofkoor oogstte o.a. met een prachtig gezongen medley uit de film Greece veel bijval.

Annie Wissink zorgde er achter de schermen voor dat ook de inwendige mens van alle deelnemers niets tekort kwam.

Nog twee gala-avonden
Komend weekend, vrijdag en zaterdag zijn er nog twee gala-avonden, aanvang 20.00 uur precies.
Voor beide avonden zijn nog heel beperkt kaarten voorradig. Deze zijn verkrijgbaar via tel.nr.
06-45737396. Wees er snel bij, want vol=vol.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search