Verplaatsing underkoffergala

 In Uncategorized

De Schaop’nböll’kes schakelen constant bij in hun jubileumjaar en verplaatsen
Underkoffergala
Nog nooit heeft de carnavalsvereniging De Schaop’nböll’kes uit Tubbergen zo’n wispelturig jaar
in hun 44 jarige bestaan meegemaakt. Na de eerste Corona golf in maart vorig jaar was er nog
de ijdele hoop om het jubileumjaar op te luisteren met diverse extra activiteiten. Tot na de
zomerperiode steeds meer duidelijk werd dat grootschalige festiviteiten in het
carnavalsperiode geen doorgang konden vinden. Met het uiteindelijke besluit om het
jubileumjaar zelfs door te schuiven naar het seizoen 2021-2022. Dat jaar is ook een jubileum
waard want dan zal, ijs en weder dienende, de 44e hoogheid van de vereniging bekend worden
gemaakt.
Op de 11e van de 11e, vorig jaar, hebben we nog wel precies op 11 over 11 de klokken van de
St. Pancratiusbasiliek in Tubbergen de eerste dag van het carnavalsseizoen 2020/2021 in laten
luiden. Dat was de enige zichtbare en hoorbare activiteit tot nu toe.
Toch zijn wij niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft de galacommissie de Underkoffergala
bedacht, niets is namelijk wat het lijkt dit jaar. Deze online gala is een combinatie tussen een
live uitzending en digitale entertainment, met als één van de hoogtepunten de uitreiking van de
Schaepmantrofee. Verder is er een unieke bingo waarmee leuke prijzen te winnen zijn. De
bingokaarten zijn onderdeel van de Underkoffer die te bestellen is via
www.schaopnbollkes.nl/bestellen. Naast de kaarten bevat de Underkoffer ook het nodige voor
de inwendige mens. U hoeft geen lid te zijn van de Schaop’nböll’kes om deze koffer te
bestellen en mee doen aan de online Underkoffergala. Dit was allemaal gepland op 6 februari
a.s. ’s avonds om 19.30 uur, maar toen kwam de avondklok en moest er weer worden
geschakeld. Ondertussen zijn we daar bedreven in geworden.
De galacommissie heeft besloten om vanwege de unieke combinatie tussen live en online
entertainment besloten de Underkoffergala te verplaatsen naar zondag 7 februari a.s., vanaf
13:30 uur. Alleen de datum en tijdstip veranderen, al het andere blijft hetzelfde. Er zijn nog een
paar Underkoffers verkrijgbaar. Dus als u nog mee wilt doen en dit bijzondere evenement wilt
meemaken, bestel dan voor 3 februari 23:11 uur een Underkoffer via
www.schaopnbollkes.nl/bestellen. Bedenk goed: een dergelijke evenement komt, vanwege de
huidige Covid-pandemie, waarschijnlijk en hopelijk niet weer voor en schrijft u samen met ons
geschiedenis.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search