Sleuteloverdracht

 In Uncategorized

SLEUTELOVERDRACHT GEMEENTE TUBBERGEN

– DOORSPEKT MET TAL VAN “STEKEN ONDER WATER”

Tubbergen. Het had er zaterdagmorgen rond de klok van elf uur alle schijn van dat de wens van het gemeentebestuur om het gemeentehuis om te vormen van gemeentehuis tot huis van de gemeente al reeds in vervulling was gegaan. Want voor zover de verschillende carnavalsverenigingen uit de dorpen zeker in deze tijd van de zotheid de gemeente vertegenwoordigen dan werd dat zaterdagmorgen te volle werkelijkheid. De hal van het inmiddels vaak zo lege gemeentehuis was tot de laatste plek bezet door een paar honderd vertegenwoordigers van het “stekenvolk” uit de gemeente.

Ze zag de bui van de machtsoverdracht kennelijk al hangen, want burgemeester Wilmien Haverkamp had de ambtsketen bij voorbaat al thuis gelaten en vervangen door een schitterende carnavalsoutfit, evenals overigens de overige leden van het college.

Nadat alle hoogheden met hun uitgebreide gevolg waren binnengeblazen – als laatste werd Sleutelprins Marco met groot gevolg binnengeblazen door gastkapel De Keistene Blaozers uit Agelo – was het welkomstwoord aan Huub Frons als voorzitter van de Schaop’nböll’kes.

Hij heette bijzonder burgemeester Wilmien Haverkamp welkom, die met deze sleuteloverdracht een soort van vuurdoop moest ondergaan in het hele carnavalsgebeuren.

Ingaand op de ingezette leegloop van het gemeentehuis gaf hij de burgemeester nog een suggestie mee in het kader van de herbestemming van het gemeentehuis: “Haal alle ambtenaren van Naoberkracht naar het gemeentehuis van Tubbergen, dan kun je van het gemeentehuis van Dinkelland mooi een theater maken, want daar wordt toch de ene soap na de andere opgevoerd” Uiteraard leidde deze suggestie tot heel veel hilariteit.

Maar de burgemeester liet zich ook niet onbetuigd. Ze zei zich inmiddels al aardig met het carnavalsvirus besmet te voelen, hetgeen niet in de minste plaats was ontstaan door het schitterende gemeentegala van een week eerder en ze bedankte de aanwezigen nog bijzonder voor het feit ze toen zo spontaan door allee verenigingen was toegezongen………

Alvorens de inmiddels beroemde en beruchte sleutel – die op de schouders werd binnengedragen door de wethouders Roy de Witte en Erik Volmerink – uit handen te geven, nam de burgemeester nog ruimschoots de gelegenheid ten baat om op een geweldig humoristische, spitsvondige en vaak tot nadenken stemmende typeringen de verschillende dorpen op de hak te nemen.

Zo betitelde ze Tubbergen als het dorp dat getroffen is door het hardnekkige en besmettelijke NIMBY-virus; hetgeen staat voor Not In My Backyard (niet in mijn achtertuin) verwijzend naar de langdurige bezwaarprocedures tegen het bouwen van woningen op enkele locaties in het dorp.

Geesteren werd betiteld als de grootste van de kleinste kernen in de gemeente, waar ze geweldig hard kunnen bloazen en tetteren, maar als dan tengevolge van de lawaaioverlast “de man met de blauwe pet ” langs komt dan wordt de apparatuur snel in het maisveld verstopt.

Voor Vasse had de eerste burger van de gemeente een prachtig zelfgemaakt gedicht in petto, met als titel Ik heb je lief mijn duurzaam Vasse.

Albergen betitelde ze als kleurloos dorp – alleen maar zwart en wit – waar nu wel heel fraaie welkomstboden geplaatst zijn, maar er is geen mens die ze kan lezen, aldus de burgemeester. Ze prees het dorp ook om het feit dat er nu in de grote optocht toch ook steeds meer Albergenaren te bespeuren zijn….

Na haar “rondgang” langs alle dorpen reikte de burgemeester de sleutel uit aan Prins Marco en zijn adjudant Jeroen met het dringende verzoek deze op Aswoensdag weer op het gemeentehuis in te leveren, samen met de inmiddels traditionele grote schaal met zoute haringen. Met de overdracht aan sleutelprins Marco is de sleutel dit jaar inmiddels voor de 40e keer uitgereikt.

Steek onder water

Nadat ze haar macht voor de komende dolle dagen had overgedragen kwam de burgemeester vervolgens tot de toekenning van de inmiddels in carnavalsland zeer gewaardeerde award, de jaarlijkse “Steek onder water”.

“Het college heeft daar tot vanmorgen aan toe nog over vergaderd” aldus de burgemeester, maar met algemene stemmen is de prijs toch toegekend aan het Böllkesdaorp Tubbergen. Het eerder gemelde NIMBY virus heeft bij de overwegingen een doorslaggevende rol gespeeld en bij de overdracht van de Steek sprak de burgemeester de wens uit het de volgende generaties gegeven mag zijn zorgeloos en zonder ellenlange bezwaren en procedures in het mooie dorp Tubbergen kunnen wonen.

Proclamatie

In hun gemeentelijke proclamatie – met als titel De Sleutel – ging de sleutelprins samen met zijn adjudant ook in op verschillende opmerkelijke zaken in de negen dorpen van de gemeente. Dat het voorlezen van deze proclamatie telkens met het nodige Alaaf gepaard ging laat zich gemakkelijk raden.

Cadeau

Aan het eind van de bijeenkomst had Prins Marco nog een heel origineel cadeau in petto voor de burgemeester, namelijk een grote vogelkooi. Tijdens de gemeentegala had zij zich laten ontvallen dat ze moeite had de wethouders bij elkaar te krijgen: “Ze vliegen alle kanten op”, aldus Wilmien Haverkamp.

“Nou dan kun je ze met deze kooi mooi binnen houden” aldus prins Marco, “deurtje dicht en er vliegt er geen een meer weg”.

Met een door de blaaskapellen gespeelde “Zo een goeie hebben we nog nooit gehad” werd het officiële gedeelte besloten en werd de feestvreugde verder voortgezet in de residentie van de Tubbergse carnavalsvereniging ’t Oale Roadhoes.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search