Jongste en oudste lid onderscheiden!

 In Uncategorized

Onlangs zijn de hoogheden op pad geweest om 2 bijzondere onderscheidingen uit te reiken. Ten eerste naar erelid Teun Hesselink die al enkele jaren in de Amanshoeve te Manderveen verblijft. Zeer verheugd nam Teun de onderscheiding ook dit jaar in ontvangst.

Vervolgens naar de familie Bolhaar. Loet Bolhaar, enkele maanden oud en direct lid gemaakt door de trotse ouders werd ook onderscheiden. Op onderstaande foto’s is te zien hoe de hoogheden de onderscheidingen uitreiken.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search