Edward Willems benoemd tot Lid van Verdienste.

 In Uncategorized

Uittreden bestuur Jarno Kroeze

Jarno is in 2014 tot het bestuur van onze vereniging toegetreden en heeft er dus inmiddels al zes bestuurlijke jaren, 2 x een periode van drie jaar, opzitten. In zijn bestuurlijke periode was Jarno de kartrekker van het schoolcarnaval en de dansmariekescommissies. Mede door zijn gedreven inzet hebben we tegenwoordig 3 groepen dansmariekes. De senioren, junioren en de mini’s. Met als kroon op zijn inspanningen de eerste prijs bij het jaarlijkse Dansmariekeconcours in Fleringen voor de junioren groep en de derde prijs voor de senioren groep dansmariekes.

Ook is door zijn inzet het schoolcarnaval bij de Wiekslag naar een hoger level getild. Dit heeft tot een uitstekende samenwerking geleid tussen de Wiekslag en onze vereniging. Het bezoek van onze jeugdhoogheden met hun gevolg, dat Jarno in goede banen leidt, wordt altijd zeer gewaardeerd door de Wiekslag.

Wij als bestuur bedanken Jarno voor zijn inzet binnen de vereniging en de prettige manier van samenwerken in het bestuur.

 

Uittreden bestuur Edward Willems

Dit import-Böll’ke verscheen in 2008 samen met hoogheid Prins Paul 2 ten tonele bij de prinsenopkomst. Samen hebben ze als hoogheden de carnavalskar van het seizoen 2008 getrokken. Na afloop van het carnavalsseizoen trad Edward toe tot de Raad van Elf. Vanaf het jaar 2011, een jaartal met een hoog carnavalsgehalte, werden de inspanningen van Edward voor de vereniging intensiever. In dat jaar was hij voor het eerst de spreekstalmeester van de gala’s. Als Zeur Edward bleek hij een waardig opvolger van de spreekstalmeester René Booijink. We zien hem nog zo staan achter de podiumgordijnen,  met een dosis gezonde spanning in zijn ogen en in zijn handen de kaartjes met daarop de aantekeningen voor die avond. Zeven jaar lang was hij de spreekstalmeester met in die zeven jaar ook de presentatie van de gemeentegala. Buiten de presentatie van de normale gala’s was hij ook nog spreekstalmeester voor andere verenigingsactiviteiten, zoals de opkomt en het aftreden van de hoogheden en het bokverbranden. 

Maar dat was niet de enige verandering in 2011. In 2011 trad Edward ook toe tot het bestuur van onze vereniging. Binnen het bestuur was hij als voorzitter van de galacommissie de verbindende factor tussen het bestuur en de galacommissie. Dat hij op zijn plek was in het bestuur blijkt wel uit het feit dat hij de maximale zitting in het bestuur, zijnde 3 perioden van drie jaar, heeft vol gemaakt. Waarbij hij de laatste twee perioden ook de functie van vicevoorzitter heeft bekleed.

Wie had dit in 2007 van Edward kunnen voorspellen toen hij nog als “niet” verenigingsman In het Tubbergse rondliep. Een prestatie van formaat voor de vereniging.

Voor leden die zich op bijzondere wijze erkentelijk hebben gemaakt voor onze vereniging bestaat er een ‘Regelement Ereleden en Leden van Verdienste”.  Daarin staat precies in regels gevat wie en wanneer in aanmerking komt voor een dergelijke titel. Maar het zijn niet de regels die bepalen of iemand in aanmerking komt maar de prestatie die door die persoon geleverd is. Naar onze mening komen door die prestaties / inspanningen Edward in aanmerking voor de titel Lid van Verdienste.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search