Basiliek blauw geel gekleurd

 In Uncategorized

CARNAVALSVIERING SCHAOP’NBÖLL’KES IN PANCRATIUSBASILIEK TUBBERGEN
Na het succes van de carnavalsviering van het vorige carnavalsseizoen stonden op zondagmiddag 27 januari wederom de deuren van de Pancratius basiliek open voor de leden van de Schaop’nböll’kes, Schaop’nköpkes, carnavalisten en geïnteresseerden. Met in de voorste bank zowel de jeugd- als seniorhoogheden met daarachter hun beider raden van elf.
Om exact elf minuten over half twee kwamen de carnavalshoogheden, dansmariekes, raden van elf en vele oud-hoogheden onder begeleiding van het hofkoor met hun lied “bi’j oons in Tubbig” de basiliek binnen waarna Pastoor Pikkemaat iedereen welkom heette bij deze bijzonder viering. Pastoor Pikkemaat liep achter aan deze stoet waarbij het leek of hij als herder de “schaop’n” naar voren dreef.
Prins Ronald II en adjudant Walter beten de spits af met hun welkomstwoord op rijm en in het Tubbigs plat. Na dit welkomstwoord miste de pastoor nog een essentieel onderdeel, namelijk de acolieten om hem in deze viering bij te staan. Op voordracht van de voorzitter werden Thomas Tijink en Daan Withag als vrijwillige acolieten aangewezen en kregen ze van koster Bekhuis de daarvoor benodigde kleding aan. Daarmee was de leiding van de viering compleet en begon de Dr. Schaepmanharmonie met nummer “Wenn nam Sonntagabend”.
Het carnavalsgedicht werd net als vorig jaar weer voorgelezen door Jan Tasche waarna het hofkoor in combinatie met de Dr. Schaepmanharmonie een eigen lied zong op de klanken van het kleine café aan de haven. Als gastpredikant was Arie Vreeswijk aanwezig die in zijn preek, hoog vanaf de preekstoel, inging op de lezing die daarvoor door Rene Droste was uitgesproken. De boodschap was zeer symbolisch maar daarvoor wel door hem duidelijk gemaakt : “maak plezier maar hou de kleding wit”.
Nadat de jeugdhoogheden Prins Gijs en Adjudant Wessel de voorbeden hadden uitgesproken en de klanken van de harmonie waren verstomd gaf voorzitter Huub Frons nog een bijdrage namens de carnavalsvereniging De Schaop’nböll’kes en Schaop’nköpkes aan de pastoor een bijdrage voor het fonds dat ten gunste komt van de restauratie van het dak van de basiliek. Ook de opbrengst van de collecte gaat naar dit doel.
De hofdames Karin en Sabine droegen aan het einde nog een gedicht voor waarna uiteraard het slotwoord voor pastoor Pikkemaat was die terugkeek op een goede viering en na het Onze Vader in het Tubbigs dialect iedereen bedankt voor hun komst en heen zond.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search